>||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||<
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ก.พ./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ( 884 / )
    คำสั่งที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ( 10236 / )
    คำสั่งที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ( 928 / )
    คำสั่งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2560 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 1049 / )
    คำสั่งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ธ.ค./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 254/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559 ( 2077 / )
    คำสั่งที่ 254/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ธ.ค./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 918 / )
    คำสั่งที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ธ.ค./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 243/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ( 1043 / )
    คำสั่งที่ 243/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ธ.ค./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 244/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ( 2697 / )
    คำสั่งที่ 244/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ย./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 232/2559 เรื่อง ค่ายธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด ( 882 / )
    คำสั่งที่ 232/2559 เรื่อง ค่ายธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ย./2559 : คำสั่งปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 239/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนมกราคม 2560 ( 935 / )
    คำสั่งที่ 239/2559 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนมกราคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>