--||--โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม--||--
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เรื่องเล่าเชิงเนินเขา
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ครูและผลงานนักเรียน


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนประชารัฐ
ระบบสารสนเทศการบริหาร
Secondary school Information Administration System
ระบบสารสนเทศครู

ระบบสารสนเทศนักเรียนSecondary school Information Administration System
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 18 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

poll

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  

ชื่อ : นายชาตรี เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูบรรณารักษ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอนงค์ ดลชม
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิรล ดอกดิน
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : ครูแนะแนวและให้คำปรึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิภาพร คำมุงคุณ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
หน้าที่หลัก : งานวัดผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเมธัส เจริญผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจอมพล เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อีเมล์ : onggamer13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885699915

ชื่อ : นางสาวสิริวิมล คงรอด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ/บุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา กฐินไทย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
หน้าที่หลัก : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมพร ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนัตถ์สรณ์ วงศ์พึ่ง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
หน้าที่หลัก : ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
5 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระการงาน ฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปศึกษา
10 : เจ้าหน้าที่