กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน"
ศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ด่วนที่สุด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher
รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูชาวต่างชาติรายวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรร ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. -21 เม.ย.66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน ๑ อัตรา สมัคร 10 เม.ย ถึง 21 เม.ย 2566 Announcement of Chumkhorpittayakhom School Recruitment of a Full Time Foreign Teacher
ประกาศโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาฟิสิกส์
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้