กิจกรรมจัดสอบนักธรรม ระดับ ตรี โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมอ่านต่อ...
 กิจกรรมลอยกระทงอ่านต่อ...
 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมส่งศึกษาดูงานจิตศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอ่านต่อ...
 ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอ่านต่อ...
 ผู้ว่าพบบุคลากรทางการศึกษาอ่านต่อ...
 กิจกรรมปิดควอเตอร์ PBLอ่านต่อ...
 โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 ตุลาคม 2565อ่านต่อ...
 โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยอ่านต่อ...
 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านต่อ...
          ทั้งหมด  54  รายการ
นางรชยา แพงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ตารางสอน/ตารางเรียน


LINK
คลังความรู้